Βαθμός προστασίας περιβλημάτων συσκευών (IP κώδικας)

Published In: News Created Date: 2016-02-22

Ο βαθμός προστασίας δηλώνει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα μια ηλεκτρικής συσκευής ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού.

Ο IP κώδικας πρόερχεται από τα αρχικά του International Protection και αποτελείται από δύο ψηφία. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται ενάντια στην είσοδο ξένων αντικειμένων και την ασφάλεια του προσωπικού. Το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται από την είσοδο του νερού με επιβλαβή αποτελέσματα.

 
 
1o Ψηφίο
Προστασία από την επαφή με το ανθρώπινο σώμα
Προστασία από την είσοδο ξένων σωμάτων 2ο Ψηφίo
Προστασία από την είσοδο νερού
0
Καμία προστασία.
Καμία προστασία. 0
Καμία προστασία.
1
Αποκλείεται η επαφή με το σώμα αλλά χωρούν τα δάκτυλα.
 
Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 50mm.
1
Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν κατακόρυφα
 
2
Αποκλείεται η επαφή με το δάκτυλο.
 
 
Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 12mm.
2
Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 15 μοίρες ως πρός την κατακόρυφο.
3
Αποκλείεται επαφή μέσω εργαλείων με διάσταση πάνω από 2,5mm.
 
Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 2,5mm.
3
Δεν μπαίνουν σταγόνες που πέφτουν με κλίση μέχρι 60 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.
4
Αποκλείεται επαφή μέσω εργαλείων ανω του 1mm.
 
Δεν μπαίνουν αντικείμενα πάνω από 1mm.
 

4
Δεν μπαίνει νερό που ψεκάζεται από όλες τις κατευθύνσεις.

 
5
Αποκλείεται παντελώς η επαφή.
 
 
 
Δεν μπαίνει τόση σκόνη όση να επικαθίσει στο εσωτερικό.
 
5
Δεν μπαίνει νερό που πέφτει υπό μορφή δέσμης απ' όλες τις κατευθύνσεις.
 
6
Αποκλείεται η επαφή.
 
  Δεν μπαίνει καθόλου σκόνη.

6

Δεν μπαίνει νερό από παροδική πλημμύρα.

 

    7
Δεν μπαίνει νερό σε παροδικό εμβατισμό υπό δοσμένη πίεση και χρόνο.
    8
Δεν μπαίνει νερό σε μόνιμο εμβατισμό υπό δοσμένη πίεση.

 

Tags:

Leave A Comment

Captcha